Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:52:09
bod č. 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM)
(Poznámka: Hlasování o původním znění)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1614/ZM1418/25          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v 
k. ú. Mošnov, obec Mošnov, včetně součástí a 
příslušenství, a to:


- pozemek p. č. st. 452 jehož součástí je stavba č. p. 317

- přípojku vody ke stavbě č. p.317

- část pozemku p. p. č. 822/66 o výměře 1482 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 1152-106/2016 vyhotoveného pro 
k. ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2016, označená 
jako pozemek p. p. č. 822/179 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
 


Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 25 Proti: 3 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 10
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nehlasoval
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 4)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 7)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro