Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:51:40
bod č. 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM)
(Poznámka: Hlasování o návrhu na stažení materiálu)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1614/ZM1418/25          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v 
k. ú. Mošnov, obec Mošnov, včetně součástí a 
příslušenství, a to:


- pozemek p. č. st. 452 jehož součástí je stavba č. p. 317

- přípojku vody ke stavbě č. p.317

- část pozemku p. p. č. 822/66 o výměře 1482 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 1152-106/2016 vyhotoveného pro 
k. ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2016, označená 
jako pozemek p. p. č. 822/179 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 23 Proti: 2 Zdržel se: 22 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 8)
Mgr. Radim Babinec : Proti doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Ivo Furmančík : Zdržel se Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Zdržel se Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Zdržel se
Ing. Zuzana Ožanová : Zdržel se Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Zdržel se
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Zdržel se Petr Veselka : Zdržel se
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 7)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Zdržel se PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Zdržel se Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda, MBA : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jindřich Středula : Zdržel se