Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:45:53
bod č. 21. - Návrh směnit nemovité věci v rámci stavby "Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1610/ZM1418/25          .....             32

1) rozhodlo
směnit nemovité věci v rámci stavby "Cyklostezka W, Poruba - 
Krásné Pole", a to:


- pozemek parc.č. 1799/16, k.ú. Poruba, obec Ostrava

- část pozemku parc.č. 2356/1, o výměře 1877 m2, dle 
geometrického plánu č. 2109-26/2016 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc.č. 2356/12, k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava

oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městským obvodům


za


- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1458 m2, dle 
geometrického plánu č. 2947-24/2016 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc.č. 1799/18, k.ú. Poruba, obec Ostrava

- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1169 m2, dle 
geometrického plánu č. 2947-24/2016 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc.č. 1799/19, k.ú. Poruba, obec Ostrava

oba ve vlastnictví Obce Vřesina, IČO 002 98 581, sídlo 
Hlavní 24, 742 85 Vřesina


a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro