Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:45:00
bod č. 18. - Návrh prodat části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1608/ZM1418/25          .....             32

1) rozhodlo
prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to:
- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označenou 
písmenem b

- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označenou 
písmenem a

- část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označenou 
písmenem e

- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 859 m2, označenou 
písmenem d

 - část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označenou 
písmenem c

všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 
5648-190/2016 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v 
roce 2016, do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 
4685/61 o výměře 1688 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava


do vlastnictví společnosti Elektro MAR a.s., se sídlem 
Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00, Ostrava, IČO 039 15 131  


za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.328.427,- Kč včetně 
DPH ve výši 404.107,- Kč


a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro