Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:44:34
bod č. 17. - Návrh města prodat stožárovou trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1607/ZM1418/25          .....             32

1) rozhodlo
prodat stožárovou trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna 
Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou 
městskému obvodu,

na pozemku parc.č. 2498/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve 
vlastnictví společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci, 
se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 16304, IČO 000 
16 187


společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 29 035

za cenu obvyklou ve výši 53.373,-Kč, a uzavřít 
kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


s tím, že uvedená trafostanice v rámci předkupního 
práva bude nabídnuta společnosti MILNEA státní 
podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, 
PSČ 16304, IČO 000 16 187


1607/ZM1418/25          .....             32

2) rozhodlo
učinit nabídku na využití předkupního práva na 
odkoupení stožárové trafostanice OS 9451 Svinov 
Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou 
městskému obvodu, umístěné na pozemku parc.č. 2498/2 v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava, společnosti MILNEA státní 
podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 
622/11, PSČ 16304, IČO 000 16 187

za cenu obvyklou ve výši 53.373,-Kč a uzavřít kupní 
smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro