Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:43:19
bod č. 14. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Hrabová
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1604/ZM1418/25          .....             32

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění, městskému obvodu Hrabová


- cyklostezka (SO 101) na pozemcích parc. č. 2426/3, 2599/3, 2425/5, 
3004/4 a 3004/5 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a pozemku parc. č. 
1207/12 v k. ú. Vratimov, obec Vratimov, vedena pod 
inventárním číslem 145806 v pořizovací hodnotě 
933.594,21 Kč,

- chodník podél sil. II/478 a sjezd (SO 103) na pozemcích 
parc. č. 3004/6, 3004/7 a 3004/8 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
vedeny pod inventárním číslem 145807 v pořizovací 
hodnotě 285.493,69 Kč,


- zpevněné plochy 5 x 12 m (SO 102) na pozemku parc. č. 2426/5 v k. 
ú. Hrabová, obec Ostrava v pořizovací hodnotě 263.992,13 
Kč,

- lavice z vymývaného betonu s dřevěnou výdřevou - 4 ks 
vedeny pod inv. č. 145883, 145885, 145886 a 145887 v celkové 
pořizovací hodnotě 15.367,- Kč,

- stoly z vymývaného betonu s dřevěnou výdřevou - 2 ks 
vedeny pod inv. č. 145888 a 145889 v celkové pořizovací hodnotě 
7.502,- Kč,


- pozemek parc. č. 3004/4 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151837 v hodnotě 18.550,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/5 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151838 v hodnotě 11.925,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/6 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151836 v hodnotě 31.137,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/7 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151840 v hodnotě 23.850,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/8 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151841 v hodnotě 24.512,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/10 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151843 v hodnotě 68.236,15 Kč,

- pozemek parc. č. 3004/11 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151844 v hodnotě 22.524,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/12 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151845 v hodnotě 8.612,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/13 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151846 v hodnotě 8.612,- Kč.


 


1604/ZM1418/25          .....             32

2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Hrabová dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nehlasoval RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro