Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:42:18
bod č. 12. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 11 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1602/ZM1418/25          .....             32

1) rozhodlo
odejmout níže uvedené nemovité věci ze svěření 
městského obvodu Slezská Ostrava v souladu s ustanovením 
§ 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a to:

- pozemek parc. č. 1235/22

- pozemek parc. č. 1235/24


oba v k. ú. Hrušov, obec Ostrava


1602/ZM1418/25          .....             32

2) rozhodlo
schválit Dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, 
právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 706 31 808, dle přílohy č. 2, kterým se 
příspěvkové organizaci předávají k 
hospodaření věci, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, a to:


- pozemek parc. č. 1235/22

- pozemek parc. č. 1235/24

- pozemek p. č. st. 1156 jehož součástí je budova s č. p. 107, 
rod. dům

- pozemek p. p. č. 385/2 včetně trvalých porostů

- budova s č. p. 107, rod. dům na pozemku p. č. st. 1156

- vedlejší hospodářská budova včetně 
přípojky vody, přípojky plynu, přípojky kanalizace, 
BIO-ČOV, venkovní úpravy - zpevněné plochy, 
oplocení, vrátka, vrata na pozemku p. p. č. 385/2


a uzavřít Dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 
právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nehlasoval RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro