Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:41:10
bod č. 50. - Poskytnutí účelové dotace na akci "Sportovní areál U Cementárny - II. etapa" a navýšení provozní dotace na rok 2017 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
(Poznámka: Schváleno s úpravou (podpis Ing. Štěpánka, Ph.D.))
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1600/ZM1418/25          .....             46

1) rozhodlo
o použití přebytku hospodaření statutárního města 
Ostravy za rok 2016 ve výši 30 238 tis. Kč na akci 
"Sportovní areál U Cementárny - II. etapa"


1600/ZM1418/25          .....             46

2) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve 
výši 30 238 tis. Kč dle bodu 1) tohoto usnesení do 
materiálu týkajícího se rozdělení 
volných zdrojů přebytku hospodaření statutárního 
města Ostravy za rok 2016


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 06.06.2017
1600/ZM1418/25          .....             46

3) ukládá
radě města zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2018 částku v maximální 
výši 41 600 tis. Kč na akci "Sportovní areál U 
Cementárny - II. etapa"


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.11.2017
1600/ZM1418/25          .....             46

4) rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace v maximální 
výši 101 600 tis. Kč obchodní společnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 
sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 na 
akci "Sportovní areál U Cementárny - II. etapa" 
dle přílohy č. 1 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 
Ostravou a obchodní společností Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO 25385691, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


1600/ZM1418/25          .....             46

5) rozhodlo
o navýšení provozní dotace na rok 2017 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 
6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, o 500 tis. Kč na 
částku 72 500 tis. Kč a o uzavření dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace ev. č. 0003/2017/ŠaS mezi statutárním městem 
Ostravou a obchodní společností Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO 25385691, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s úpravou


1600/ZM1418/25          .....             46

6) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120

na § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262 o 500 tis. Kč

 


1600/ZM1418/25          .....             46

7) ukládá
radě města

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro