Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:40:01
bod č. 49. - Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné firmy města Ostravy za rok 2016 a na poskytnutí peněžitých darů
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1599/ZM1418/25          .....             46

1) rozhodlo

vyhlásit nejlepší ostravské sportovce a společensky odpovědnou firmu v oblasti 
sportu za rok 2016 v kategoriích:
jednotlivec: BXXXXXX ZXXXXXXXX(Klub plaveckých sportů Ostrava, 
z.s., plavání)talent: LXXXX SXXXXXX (ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub 
policie ČR Ostrava, sportovní střelba)handicapovaný jednotlivec: MXXXXXX 
SXXXXXX (Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, z.s., lukostřelba)sportovní 
osobnost/legenda: FXXXXXXXX VXXXXXX (kopaná)sportovní klub: 1. SC Tempish 
Vítkovice (1. SC Vítkovice, z.s., florbal - ženy)společensky odpovědná firma: 
Ridera, a.s.

1599/ZM1418/25          .....             46

2) rozhodlo

o poskytnutí peněžitých darů jednotlivcům a sportovnímu klubu
jednotlivec BXXXXXX ZXXXXXXX - peněžitý dar ve výši 50 tis. Kčnarozena 
XXXXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XX X XXXXXX
talent LXXXX SXXXXXX - peněžitý dar ve výši 50 tis. 
Kčnarozen XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX
handicapovaný jednotlivec MXXXXXX SXXXXXX -peněžitý dar ve výši 50 tis. 
Kčnarozena XXXXXXXXXX,  bydliště X XXXXXX XXX XXX XX XX X XXXX XXX
sportovní osobnost/legenda FXXXXXXXX VXXXXXX - peněžitý dar ve výši 50 tis. 
Kčnarozen XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XX X XXXXXX
sportovní klub 1. SC Tempish Vítkovice (1. SC Vítkovice, z.s.) - peněžitý dar 
ve výši 50 tis. KčIĆO: 26588005, sídlo: Řecká 1473/1, 708 00 Ostrava-Poruba
a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 
příjemci peněžitých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

1599/ZM1418/25          .....             46

3) rozhodlo
o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu 
Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, se 
sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 
Ostrava-Přívoz, IČO: 28618734 ve výši 200 tis. Kč na 
podporu sociálně slabých účastníků 
olympijských her a úspěšných reprezentantů 
naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro