Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 11:03:14
bod č. 46. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy "750. výročí první písemné zmínky o městě"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1596/ZM1418/25          .....             31

1) si vyhrazuje
rozhodnutí o neposkytnutí neinvestičních 
účelových dotací v rámci výzvy "750. 
výročí první písemné zmínky o 
městě" žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 
materiálu z důvodu vyřazení žádostí z 
výběrového řízení pro nesplnění 
formálních náležitostí


1596/ZM1418/25          .....             31

2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v rámci výzvy "750. výročí 
první písemné zmínky o městě" žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z 
důvodu vyřazení žádostí z výběrového 
řízení pro nesplnění formálních 
náležitostí


1596/ZM1418/25          .....             31

3) si vyhrazuje
rozhodnutí o neposkytnutí neinvestičních 
účelových dotací v rámci výzvy "750. 
výročí první písemné zmínky o 
městě" žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 
materiálu z věcných důvodů


1596/ZM1418/25          .....             31

4) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v rámci výzvy "750. výročí 
první písemné zmínky o městě" žadatelům 
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z 
věcných důvodů


1596/ZM1418/25          .....             31

5) si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v rámci výzvy "750. výročí 
první písemné zmínky o městě" ve 
výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 
3 předloženého materiálu


1596/ZM1418/25          .....             31

6) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
v rámci výzvy "750. výročí první 
písemné zmínky o městě" příjemcům 
dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého 
materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 3, a dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
neinvestičních účelových dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci 
neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 
usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu


 


1596/ZM1418/25          .....             31

7) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3319, pol. 5901 o 570 tis. Kč

- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 1267 o 75 tis. Kč

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 1267 o 20 tis. Kč

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 1267 o 20 tis. Kč

na § 3312, pol. 5493, ÚZ 1267 o 20 tis. Kč

na § 3312, pol. 5332, ÚZ 1267 o 35 tis. Kč

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 1267 o 60 tis. Kč

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč

na § 3313, pol. 5332, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč

na § 3316, pol. 5221, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč

na § 3317, pol. 5213, ÚZ 1267, org. 4259 o 10 tis. Kč

na § 3317, pol. 5221, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 1267 o 30 tis. Kč

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 1267 o 45 tis. Kč

na § 3319, pol. 5339, ÚZ 1267 o 15 tis. Kč

na § 3319, pol. 5493, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč


1596/ZM1418/25          .....             31

8) ukládá
radě města


realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
7) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro