Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 10:52:58
bod č. 58. - Návrh na změnu ve složení Finančního výboru zastupitelstva města
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1592/ZM1418/25          .....             35

1) odvolává
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů z funkce člena finančního 
výboru

Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM


1592/ZM1418/25          .....             35

2) volí
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů členem finančního výboru

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena ZM
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 11
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nehlasoval RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro