Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 09:35:55
bod č. 57. - Návrh na změnu ve složení rady města
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1579/ZM1418/25          .....             35

1) bere na vědomí
vzdání se Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., funkce 
náměstka primátora


1579/ZM1418/25          .....             35

2) volí
podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

náměstka primátora Ing. Vladimíra Cigánka


1579/ZM1418/25          .....             35

3) zrušuje
bod 8) svého usnesení č. 0808/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015


1579/ZM1418/25          .....             35

4) určuje
podle § 84 odst. (2) písm. k) zákona o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, že pro výkon funkce primátora a 7 náměstků 
primátora budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni.

Dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města určuje zastupitelstvo 
města:

- primátor - Ing. Tomáš Macura, MBA

- náměstek primátora - Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

- náměstek primátora - Mgr. Radim Babinec

- náměstkyně primátora - Mgr. Kateřina Šebestová

- náměstek primátora - Mgr. Michal Mariánek

- náměstek primátora - Ing. Břetislav Riger

- náměstkyně primátora - doc. Ing. Iveta Vozňáková, 
Ph.D.

- náměstek primátora - Ing. Vladimír Cigánek


1579/ZM1418/25          .....             35

5) zrušuje
bod 12) svého usnesení č. 0808/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015


1579/ZM1418/25          .....             35

6) svěřuje
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

zabezpečování konkrétních úkolů v 
samostatné působnosti na úseku:

- sportu

- školství

- vzdělávání

 


1579/ZM1418/25          .....             35

7) zrušuje
bod 14) svého usnesení č. 0808/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015


1579/ZM1418/25          .....             35

8) určuje
že primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 
nevykonává funkci, zastupuje náměstek primátora 
Mgr. Michal Mariánek

a v případě nepřítomnosti primátora a náměstka 
primátora zastupujícího primátora v době jeho 
nepřítomnosti zastupují náměstci primátora v tomto 
pořadí:

a) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

b) Ing. Vladimír Cigánek

c) Mgr. Radim Babinec

d) Ing. Břetislav Riger

e) Mgr. Kateřina Šebestová

f) doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 12
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Nehlasoval
KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Nehlasoval RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Nehlasoval Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro