Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 15:04:54
bod č. 50. - Změna dotace na zeleň z účelové dotace na neúčelovou
(Poznámka: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora, Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1573/ZM1418/24          .....             29
1) schvaluje
změnu dotace na zeleň z dotace účelové na neúčelovou

1573/ZM1418/24          .....             29
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

s n i ž u j í převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - výdaje na ORJ 120

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 94, org. 502 o 18 010 tis.Kč
                                 org. 503 o 12 203 tis.Kč
                                 org. 504 o 34 245 tis.Kč
                                 org. 505 o 26 195 tis.Kč
                                 org. 506 o   503 tis.Kč
                                 org. 507 o  3 002 tis.Kč
                                 org. 508 o   600 tis.Kč
                                 org. 509 o  1 137 tis.Kč
                                 org. 510 o  4 820 tis.Kč 
                                 org. 511 o   721 tis.Kč
                                 org. 512 o   290 tis.Kč
                                 org. 513 o   898 tis.Kč
                                 org. 514 o  1 547 tis.Kč
                                 org. 515 o   600 tis.Kč
                                 org. 516 o  1 320 tis.Kč
                                 org. 517 o  2 860 tis.Kč
                                 org. 518 o   473 tis.Kč
                                 org. 519 o   487 tis.Kč
                                 org. 520 o  1 034 tis.Kč
                                 org. 521 o  1 817 tis.Kč
                                 org. 522 o  3 016 tis.Kč
                                 org. 523 o   795 tis.Kč
                                 org. 524 o   198 tis.Kč

z v y š u j í převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - výdaje na ORJ 120

na § 6330, pol. 5347, org. 502 o 18 010 tis.Kč
                     org. 503 o 12 203 tis.Kč
                     org. 504 o 34 245 tis.Kč
                     org. 505 o 26 195 tis.Kč
                     org. 506 o   503 tis.Kč
                     org. 507 o  3 002 tis.Kč
                     org. 508 o   600 tis.Kč
                     org. 509 o  1 137 tis.Kč
                     org. 510 o  4 820 tis.Kč
                     org. 511 o   721 tis.Kč
                     org. 512 o   290 tis.Kč
                     org. 513 o   898 tis.Kč
                     org. 514 o  1 547 tis.Kč
                     org. 515 o   600 tis.Kč
                     org. 516 o  1 320 tis.Kč
                     org. 517 o  2 860 tis.Kč
                     org. 518 o   473 tis.Kč
                     org. 519 o   487 tis.Kč
                     org. 520 o  1 034 tis.Kč
                     org. 521 o  1 817 tis.Kč
                     org. 522 o  3 016 tis.Kč
                     org. 523 o   795 tis.Kč
                      org. 524 o   198 tis.Kč

Městské obvody dle důvodové zprávy

- sníží převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 94, org. 502-524 celkem o 116 771 tis.Kč

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, org. 502-524 celkem o 116 771 tis.Kč

1573/ZM1418/24          .....             29
3) ukládá
radě města 
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro