Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:51:16
bod č. 43. - Návrh na zrušení usnesení č. 0412/ZM1418/6, kterým zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-ÚZSVM; návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-ÚZSVM
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1565/ZM1418/24          .....             32
1) rozhodlo
zrušit své usnesení č. 0412/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015, 
kterým rozhodlo o uzavření Smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci a o 
zřízení věcného práva č. UZSVM/O/7602/2015-HMSO k 
níže uvedeným nemovitým věcem, a to:

- k pozemku parc. č. 1593/4
- k pozemku parc. č. 1593/13
oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava

s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111

1565/ZM1418/24          .....             32
2) rozhodlo
uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci a o zřízení věcného 
práva č. UZSVM/O/9576/2016-HMSO, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, k níže uvedeným 
nemovitým věcem, a to:

- k pozemku parc. č. 1593/4
- k pozemku parc. č. 1593/13
oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava

s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro