Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:46:31
bod č. 25. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1560/ZM1418/24          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat část nemovité věci v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu 
Michálkovice, a to:

- část pozemku p. p. č. 3/6, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 180 m2, dle geometrického plánu č. 1907-41/2015 
oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 3/8, ost. plocha, ost. 
komunikace

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1560/ZM1418/24          .....             32
2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu 
Ostrava-Jih, a to:

- pozemek p. č. st. 3485, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba Zábřeh, č. p. 2625, jiná st.

1560/ZM1418/24          .....             32
3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část nemovité věci v k. 
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Ostrava-Jih, a to:

- část pozemku p. p. č. 566/68, ost. plocha, zeleň, o výměře 750 
m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 3/1 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro