Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:45:03
bod č. 23. - Návrh prodat objekt "TESKO barák" v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1558/ZM1418/24          .....             32
1) rozhodlo
prodat nemovitou věc včetně příslušenství, v k. ú. 
Hrušov, obec Ostrava, a to:

- objekt "TESKO barák" umístěný částečně 
na pozemku parc. č. 1246/62 a částečně na pozemku parc. č. 1246/63 
(pozemky jsou ve vlastnictví třetí osoby)

- plocha ze silničních panelů, přípojka vody, přípojka 
kanalizace a přípojka elektro (umístěné

na pozemku parc. č. 1246/63 ve vlastnictví třetí osoby)

obecně prospěšné společnosti

Vzájemné soužití o.p.s., sídlo Bieblova 404/8, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 654 97 996,

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 10,00 Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí 
důvodové zprávy předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 36 Proti: 1 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 8
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro