Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:44:10
bod č. 21. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská), návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1556/ZM1418/24          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat pozemky, a to

- pozemek parc. č. 947/5
- pozemek parc. č. 947/8

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1556/ZM1418/24          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města darovat pozemek p. p. č. 186, včetně podzemních 
chodeb umístěných pod povrchem pozemku

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, krajský 
úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, který 
se předá k hospodaření Základní škole, 
Ostrava - Mariánské Hory, Kararova 6, příspěvková 
organizace, se sídlem Karasova 300/6, Mariánské Hory, 709 
00 Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro