Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:43:33
bod č. 20. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1555/ZM1418/24          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2864/19, trvalý travní porost, o výměře 245 m2, dle 
geometrického plánu  č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/17, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2864/19, 
trvalý travní porost, o výměře 165 m2, dle geometrického plánu  č. 
3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/36, trvalý 
travní porost
od vlastníkaXXXXX XXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXX XXX XXX XXXXX 
XXX XXX XXXXXXXXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 451.000,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2/3 předloženého materiálu.
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého 
materiálu.

1555/ZM1418/24          .....             32
2) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2861, trvalý travní porost, o výměře 75 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 3860/16, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2861, 
trvalý travní porost, o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 3274-200c/2016 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/35, trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníkůX XXXXXX XXXXXXXXX rok narození XXXX, 
bydliště XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (podíl ve výši 3/8)- XXXX 
XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX X X XXXXXXXXXX XXX XXX XX 
XXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4)- XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (podíl ve výši 3/8)
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 111.100,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3/3 předloženého materiálu.
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého 
materiálu.
 
1555/ZM1418/24          .....             32
3) rozhodlo
přijmout darem nemovitou věc v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 372, zahrada, o výměře 18 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 372/2
od vlastníkaXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXXXXXXX XXXX
a uzavřít Darovací smlouvu dle přílohy č. 4/4 předloženého materiálu

1555/ZM1418/24          .....             32
4) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2809/1, trvalý travní porost, o výměře 363 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/3, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2809/1, 
trvalý travní porost, o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 3274-200e/2016 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/47, trvalý travní porost- 
část pozemku parc. č. 2809/1, trvalý travní porost, o výměře 168 m2 dle 
geometrického plánu č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/48, trvalý travní porost
od vlastníkaXXXX XXXX XXXXX XXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 
537.000,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5/3 předloženého materiálu.
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého 
materiálu.

1555/ZM1418/24          .....             32
5) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2811, trvalý travní porost, o výměře 45 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/25, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2811, 
trvalý travní porost, o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 3274-200e/2016 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/49, trvalý travní porost- 
část pozemku parc. č. 2812, trvalý travní porost, o výměře 27 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/26, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2812, 
trvalý travní porost, o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 3274-200e/2016 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/50, trvalý travní porost
od vlastníkaXXXXX XXXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 30.080,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6/3 předloženého materiálu

1555/ZM1418/24          .....             32
6) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2813, trvalý travní porost, o výměře 72 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/27, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2813, 
trvalý travní porost, o výměře 23 m2, dle geometrického plánu č. 3274-200e/2016 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/51, trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníků- XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX 
XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)- 
XXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 104.500,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7/3 předloženého materiálu.
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého 
materiálu. 

1555/ZM1418/24          .....             32
7) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2809/3, trvalý travní porost, o výměře 18 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/24, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2809/3, 
trvalý travní porost, o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 3274-200d/2016 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/46, trvalý travní porost
od vlastníkaXXXXXXXX XXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 20.000,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8/3 předloženého materiálu.
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého 
materiálu.

1555/ZM1418/24          .....             32
8) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2837, trvalý travní porost, o výměře 254 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/19, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2837, 
trvalý travní porost, o výměře 200 m2, dle geometrického plánu č. 
3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/39, trvalý 
travní porost
od vlastníkaXXXXX XXXXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za obvyklou kupní cenu v celkové výši 145.280,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 9/3 předloženého materiálu

1555/ZM1418/24          .....             32
9) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2809/2, trvalý travní porost, o výměře 65 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/23, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2809/2, 
trvalý travní porost, o výměře 39 m2, dle geometrického plánu č. 3274-200d/2016 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/43, trvalý travní porost- 
část pozemku parc. č. 2809/2, trvalý travní porost, o výměře 5 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/45, trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníků- XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX 
XXXX XXXX XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na každém z 
uvedených pozemků)- XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXX 
XXXX XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na každém z uvedených 
pozemků)
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 98.100,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 10/3 předloženého materiálu.
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého 
materiálu.
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro