Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:41:28
bod č. 16. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1551/ZM1418/24          .....             32
1) rozhodlo
darovat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:

- pozemek p.p.č. 1095/51

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřený městskému obvodu Ostrava - Jih

a

- pozemek p.p.č. 1095/52

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava - Jih

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem 28. 
října 2771/117, 702 00, Ostrava, zastoupeného Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, 
Ostrava

a uzavřít darovací smlouvu, která je přílohou č. 5 
předloženého materiálu

1551/ZM1418/24          .....             32
2) rozhodlo
přijmout darem pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a 
to:

- p.p.č. 1095/45
- p.p.č. 1095/46
- p.p.č. 1095/47
- p.p.č. 1095/48

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se 
sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, zastoupeného 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 
Přívoz, 702 00, Ostrava

a uzavřít darovací smlouvu, která je přílohou č. 6 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro