Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:25:21
bod č. 13. - Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2017, víceletých neinvestičních účelových dotací na léta 2017 - 2020 a neinvestičních příspěvků a transferů pro rok 2017 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1545/ZM1418/24          .....             31
1) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 
předloženého materiálu z důvodu vyřazení 
žádostí z výběrového řízení pro 
nesplnění formálních náležitostí

1545/ZM1418/24          .....             31
2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 
předloženého materiálu z věcných důvodů

1545/ZM1418/24          .....             31
3) si vyhrazuje
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 
50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého 
materiálu

1545/ZM1418/24          .....             31
4) rozhodlo
o poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 příjemcům dotací uvedeným v 
příloze č. 3 předloženého materiálu, a to ve 
výši dle přílohy č. 3, a dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření smluv o 
poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci neinvestičních účelových 
dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu

1545/ZM1418/24          .....             31
5) rozhodlo
o poskytnutí víceletých neinvestičních 
účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostavy pro roky 2017 - 2020 příjemcům dotací 
uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, a 
to ve výši dle přílohy č. 5, a dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o 
poskytnutí víceletých neinvestičních 
účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci víceletých neinvestičních 
dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 6 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu

1545/ZM1418/24          .....             31
6) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101 o 35.265 tis. Kč

- z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101 o 2.610 tis. Kč
na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 2.615 tis. Kč
na § 3311, pol. 5229, ÚZ 7101 o 225 tis. Kč
na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101 o 70 tis. Kč
na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101 o 620 tis. Kč
na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101 o 7.100 tis. Kč
na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101, ORG 4257 o 300 tis. Kč
na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 5.470 tis. Kč
na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101 o 85 tis. Kč
na § 3312, pol. 5332, ÚZ 7101 o 45 tis. Kč
na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101 o 80 tis. Kč
na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101 o 100 tis. Kč
na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101 o 580 tis. Kč
na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101 o 410 tis. Kč
na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101 o 500 tis. Kč
na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7101 o 120 tis. Kč
na § 3316, pol. 5213, ÚZ 7101 o 45 tis. Kč
na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101 o 60 tis. Kč
na § 3316, pol. 5223, ÚZ 7101 o 90 tis. Kč
na § 3316, pol. 5229, ÚZ 7101 o 40 tis. Kč
na § 3316, pol. 5332, ÚZ 7101 o 60 tis. Kč
na § 3317, pol. 5213, ÚZ 7101 o 100 tis. Kč
na § 3317, pol. 5222, ÚZ 7101 o 40 tis. Kč
na § 3317, pol. 5332, ÚZ 7101 o 70 tis. Kč
na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101 o 440 tis. Kč
na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101 o 130 tis. Kč
na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 2.670 tis. Kč
na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101 o 2.560 tis. Kč
na § 3322, pol. 5222, ÚZ 7101 o 8.000 tis. Kč

1545/ZM1418/24          .....             31
7) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
6) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017

1545/ZM1418/24          .....             31
8) ukládá
radě města
zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok
- 2018 neinvestiční transfer ve výši 27.050.000,- Kč,
- 2019 neinvestiční transfer ve výši 27.050.000,- Kč,
- 2020 neinvestiční transfer ve výši 27.050.000,- Kč,

na zajištění realizací projektů příjemců 
neinvestičních účelových dotací dle bodu 5) tohoto 
usnesení a to ve výši uvedené v příloze č. 5 
předloženého materiálu
Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro