Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:13:51
bod č. 9. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1538/ZM1418/24          .....             30
1) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 2017 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na 
rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 s žadateli 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu s 
výjimkou žadatelů s pořadovým číslem 39 až 47

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na 
rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 s žadateli 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu s 
pořadovým číslem 39 až 47

1538/ZM1418/24          .....             30
2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 2017 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které 
jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže 
příloze

1538/ZM1418/24          .....             30
3) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2017 dle přílohy č. 4

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 
2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 s žadateli 
uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

1538/ZM1418/24          .....             30
4) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2017 dle přílohy č. 
5 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k 
jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze

1538/ZM1418/24          .....             30
5) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2017 dle přílohy č. 
7 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 
2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 s žadateli 
uvedenými v příloze č. 7 předloženého materiálu

1538/ZM1418/24          .....             30
6) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2017 dle přílohy č. 
8 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k 
jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze

1538/ZM1418/24          .....             30
7) rozhodlo
o schválení finanční rezervy v oblasti prevence 
kriminality v celkové výši 979.000 Kč

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro 
příspěvek Městské policii Ostrava, dar PČR a pro 
řešení mimořádných okolností či nově 
vzniklých potřeb v průběhu roku 2017 

1538/ZM1418/24          .....             30
8) schvaluje
rozpočtové opatření,

kterým se v oblasti handicapu:

- snižují
běžné výdaje
na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106, ORJ 180 o 11 049 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům
na § 4399, pol. 5213, ÚZ 7106, ORJ 180 o 1 114 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím
na § 4399, pol. 5221, ÚZ 7106, ORJ 180 o 1 191 tis. Kč
na § 4399, pol. 5222, ÚZ 7106, ORJ 180 o 3 669 tis. Kč
na § 4399, pol. 5223, ÚZ 7106, ORJ 180 o 3 980 tis. Kč
na § 4399, pol. 5229, ÚZ 7106, ORJ 180 o 1 095 tis. Kč

kterým se v oblasti prevence kriminality:

- snižují
běžné výdaje
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401, ORJ 180 o 5 176 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům - fyzickým osobám
na § 4349, pol. 5212, ÚZ 7401, ORJ 180 o 150 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 
organizacím
na § 4349, pol. 5339, ÚZ 7401, ORJ 180 o 270 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím
na § 4349, pol. 5221, ÚZ 7401, ORJ 180 o 1 805 tis. Kč
na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180 o 2 611 tis. Kč
na § 4349, pol. 5223, ÚZ 7401, ORJ 180 o 340 tis. Kč

kterým se v oblasti zdravotnictví:

- snižují
běžné výdaje
na § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700, ORJ 170 o 2.439 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím
na § 3549, pol. 5221, ÚZ 7700, ORJ 170 o 530 tis. Kč
na § 3549, pol. 5222, ÚZ 7700, ORJ 170 o 1.083 tis. Kč
na § 3549, pol. 5223, ÚZ 7700, ORJ 170 o 798 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – 
právnickým osobám
na § 3549, pol. 5213, ÚZ 7700, ORJ 170 o 28 tis. Kč

1538/ZM1418/24          .....             30
9) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
8) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro