Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 10:58:41
bod č. 34. - Volba členů dozorčí rady společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1531/ZM1418/24          .....             35
1) bere na vědomí
rezignaci XXXXXXXXX XXXXXXXX z funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

1531/ZM1418/24          .....             35
2) navrhuje
do funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. místo osoby 
uvedené v bodu 1) tohoto usnesení
XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXX XXXX
 
1531/ZM1418/24          .....             35
3) bere na vědomí
rezignaci XXXXXXXXX XXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXX XXX,  z funkce člena dozorčí 
rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

1531/ZM1418/24          .....             35
4) navrhuje
do funkce člena dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. místo osob uvedených v bodu 3) tohoto usnesení
XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX X XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro