Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 10:35:35
bod č. 6. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1528/ZM1418/24          .....             35
1) volí
kandidáty:
paní LXXXX AXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS),
paní LXXXXXX BXXXXXXXXX, DiS., XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
paní MXXXX BXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
paní OXXXXX BXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
paní JXXX DXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, 
navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS),
pana Ing. JXXXXXXX DXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
paní GXXXXXXX ĎXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
paní PhDr. LXXXXXX FXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
pana Ing. TXXXXX GXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX, navrženého panem Ing. Martinem Juroškou, Ph.D. (KSČM),
paní PaedDr. VXXXX GXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
paní PhDr. LXXXX HXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
pana JXXXXX HXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXX, navrženého panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak),
paní JXXX HXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX, navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS),
pana MXXXXXX HXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
paní MXXXXXX HXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
paní Ing. JXXXXXX ChXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
paní MXXXX JXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 
Ostravak),
paní ŠXXXXXXX JXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak),
paní DXXXXX KXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 
XXXXXX, navrženou panem Ing. Kamilem Bednářem (ČSSD),
paní MXXXXXXXX KXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
paní MXXXX KXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 
Ostravak),
paní MXXXXX KXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXX, navrženou panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak),
pana JUDr. VXXXXXXXX KXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, navrženého panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS),
paní VXXXXX KXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XX XXXXX 
XXXXXX, navrženou panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL),
paní JXXXX KXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 
navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS),
pana Ing. AXXXXXXX MXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL),
paní IXXXX NXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
pana AXXXX NXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt Stará Ves nad OndřejnicíXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXXX, místo výkonu práce Ostrava, navrženého panem Mgr. Radimem 
Babincem (hnutí ANO 2011),
paní DXXXXX OXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
pana PXXXX OXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, 
navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
paní LXXXXXX PXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXX, navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS),
paní Ing. JXXXXXX PXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
pana JXXXXX PXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXX XXXXXX XX 
XXXXX XXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 
Ostravak),
pana PXXXX PXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
paní EXX RXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS),
paní JXXXX SXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX, 
navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS),
paní DXXXXXXXX SXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXX XXXXX 
XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
pana BXXXX SXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt HlučínXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, 
místo výkonu práce Ostrava, navrženého panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí 
Ostravak),
pana OXXXXXXX SXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem 
(hnutí ANO 2011),
paní MXXXX ŠXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
pana MXXXXXX ŠXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX 
XXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
paní IXXXX ŠXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 
navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
pana JXXXXX ŠXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX, navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL),
paní MXXXX TXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXX, navrženou panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL),
paní DXXXXXXXXX TXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
pana JXXXXX VXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 
Ostravak),
pana Mgr. Ing. JXXXXX VXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
paní LXXXXX WXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX, navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS),
paní Bc. AXXXX ŽXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro