Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 10:32:28
bod č. 3. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně ´Vlajka pro Tibet´ a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2017
(Poznámka: hlasování o původním návrhu usnesení)
Usnesení
Materiál byl projednán bez přijetí usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 14 Proti: 14 Zdržel se: 21 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 9)
Mgr. Radim Babinec : Zdržel se doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Zdržel se Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Ivo Furmančík : Zdržel se Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Proti Ing. Tomáš Macura, MBA : Zdržel se Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Zdržel se
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Zdržel se Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Zdržel se Petr Veselka : Zdržel se
ČSSD (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 5)
Ing. Kamil Bednář : Proti Bc. Lucie Feiková : Proti Rudolf Ficek : Proti
Libor Grygar : Proti Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Proti Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Proti Josef Graňák : Proti RSDr. Oldřich Jakubek : Proti
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Proti
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Zdržel se PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Zdržel se Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro