Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 10:00:25
bod č. 46. - Návrh na založení společnosti s ručením omezeným
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora, JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1525/ZM1418/24          .....             32
1) rozhodlo
o založení společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 
s.r.o., jejímž jediným zakladatelem a jediným 
společníkem bude statutární město Ostrava

1525/ZM1418/24          .....             32
2) schvaluje
zakladatelskou listinu společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to včetně:
a) peněžitého vkladu statutárního města Ostrava ve výši 5.000.000 Kč
b) prvního jednatele:
AXXXXXX BXXX, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX
c) prvních členů dozorčí rady:
PXXXX KXXX, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem XXX XX XXXXXXXX XXX
Ing. Vít Macháček, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
Ostrava
Ing. Tomáš Macura, MBA, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XX Ostrava
Jindřich Středula, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem: XX XXX XXXXXX XXX XX 
OstravaXXXXXXXXXXX
Ing. DXXXX NXXXXXXX, XXX, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

1525/ZM1418/24          .....             32
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

Z v y š u j í kapitálové výdaje na § 
6171, pol. 6202, ORJ 125 o 5 000 tis.Kč

S n i ž u j e rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 
5 000 tis.Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 8)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Nehlasoval Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro