Zasedání č. 201701 - 23. zasedání zastupitelstva města Dne 25.01.2017 13:26:15
bod č. 27. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy (lokalita ul. Koblovská x Hlučínská), v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Šimáčkova x U Dvoru) a v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. U Splavu), obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1506/ZM1418/23          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat

- část pozemku parc. č. 572/1 o výměře 55 m2 v k. ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 1925-90/2015 vyhotoveného pro k.ú. Petřkovice u 
Ostravy, označena písmenem a

a

- část pozemku parc. č. 576/1 o výměře 87 m2 v k. ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 1925-90/2015 vyhotoveného pro k.ú. Petřkovice u 
Ostravy, označena písmenem b

obě včleněné do nově vzniklého pozemku parc. č. 576/6 o 
výměře 142 m2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Petřkovice,

viz příloha č. 1 předloženého materiálu,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1506/ZM1418/23          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat

pozemek p.č.st. 1261
pozemek p.p.č. 104/16
pozemek p.p.č. 104/20
pozemek p.p.č. 104/21
pozemek p.p.č. 104/26
pozemek p.p.č. 104/27
pozemek p.p.č. 2691

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky,

viz příloha č. 2 předloženého materiálu,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1506/ZM1418/23          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města prodat

pozemek parc. č. 805/2
pozemek parc. č. 805/3
pozemek parc. č. 805/4
pozemek parc. č. 866/1
pozemek parc. č. 866/3
pozemek parc. č. 904/5

vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Lhotka,

viz příloha č. 3 předloženého materiálu,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro