Zasedání č. 201701 - 23. zasedání zastupitelstva města Dne 25.01.2017 13:18:54
bod č. 14. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1504/ZM1418/23          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 245/1 - ost. plocha, 
zeleň o výměře 24 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 
městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického 
plánu č. 1422-89/2016 vyhotoveného pro k.ú. Hrabůvka, 
označena jako pozemek p.p.č. 245/29 - ost. plocha, jiná plocha v 
k.ú. Hrabůvka 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1504/ZM1418/23          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v 
k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému 
obvodu Vítkovice, a to:

- pozemek p.p.č. 1551

- část pozemku p.p.č. 1559, ost. plocha, jiná plocha o 
výměře 33 m2, která je dle návrhu geometrického 
plánu č. 1995-230/2016 vyhotoveného pro k.ú. 
Zábřeh-VŽ, označena jako pozemek p.p.č. 1559/1 - ost. plocha, 
jiná plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro