Zasedání č. 201701 - 23. zasedání zastupitelstva města Dne 25.01.2017 13:17:55
bod č. 12. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřené MOb
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1502/ZM1418/23          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava, a to:
z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 
Pustkovec- část pozemku parc. č. 4222/1 o výměře 105 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 5643-45/2016 ze dne 20.4.2016 vyhotoveného pro k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, označená jako pozemek parc.č. 4222/7 v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava- část pozemku parc. č. 4223/1 o výměře 6 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 5643-45/2016 ze dne 20.4.2016 vyhotoveného pro k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, označená jako pozemek parc. č. 4223/6 v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava
za- část pozemku parc. č. 4403 o výměře 28 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 5643-45/2016 ze dne 20.4.2016 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava, označená jako pozemek parc. č. 4403/4 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava- 
pozemek parc. č. 4223/4 o výměře 83 m2ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX
a zároveň  si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro