Zasedání č. 201701 - 23. zasedání zastupitelstva města Dne 25.01.2017 13:05:59
bod č. 25. - Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o navýšení investiční účelové dotace, o rozšíření účelu použití, o prodloužení doby použití a finančního vypořádání dotace
(Poznámka: Předkládají: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora, a Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1497/ZM1418/23          .....             31
1) rozhodlo
o navýšení poskytnuté investiční 
účelové dotace o 20.000 tis. Kč společnosti DK POKLAD, s.r.o., se 
sídlem M. Kopeckého 675, PSČ 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 47670576, 
na realizaci stavby "Rekonstrukce Domu kultury Poklad", o 
rozšíření účelu použití, o 
prodloužení doby použití a doby závěrečného 
finančního vypořádání dotace a o uzavření 
Dodatku č. 8 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

1497/ZM1418/23          .....             31
2) rozhodlo
uložit radě města v případě prokazatelné potřeby 
čerpání finančních prostředků poskytnuté 
investiční dotace na realizaci stavby “Rekonstrukce Domu kultury 
Poklad“ v roce 2017 nad rámec již k tomu schváleného 
rozpočtového krytí, zahrnout potřebnou výši 
finančních prostředků do návrhu rozdělení přebytku 
hospodaření za rok 2016 na realizaci stavby "Rekonstrukce Domu 
kultury Poklad"
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 21.06.2017

1497/ZM1418/23          .....             31
3) rozhodlo
uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2018 částku představující 
případnou nevyčerpanou část poskytnuté investiční 
dotace na realizaci stavby “Rekonstrukce Domu kultury Poklad“
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 13.12.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 10 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Nehlasoval Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro