Zasedání č. 201701 - 23. zasedání zastupitelstva města Dne 25.01.2017 12:31:11
bod č. 7. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1495/ZM1418/23          .....             30
1) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti sociální péče na rok 2017 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti sociální 
péče na rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 
se subjekty zabezpečujícími sociální služby 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti sociální 
péče na rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 
se subjekty zabezpečujícími související aktivity 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

1495/ZM1418/23          .....             30
2) rozhodlo
- o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti sociální péče na rok 2017 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které 
jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže 
příloze

1495/ZM1418/23          .....             30
3) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2017 dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na 
rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty 
zabezpečujícími sociální služby uvedenými v 
příloze č. 4 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na 
rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty 
zabezpečujícími související aktivity 
uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

1495/ZM1418/23          .....             30
4) schvaluje
finanční rezervu:

- v oblasti sociální péče v celkové 
výši 7.870.000 Kč a

- v oblasti protidrogové prevence v celkové výši 
894.000 Kč

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro 
plánovaný rozvoj sociálních služeb dle 4. 
Komunitního plánu sociálních služeb a 
souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 - 
2018 a Strategie protidrogové politiky statutárního města 
Ostravy na období 2016-2020 pro řešení 
mimořádných okolností v průběhu roku 2017

1495/ZM1418/23          .....             30
5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- s n i ž u j í
běžné výdaje

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                    27 776 tis. Kč
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180                 
o                     1 040 tis. Kč

- z v y š u j í

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům právnickým osobám

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                      750 tis. Kč

- z v y š u j í

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím

§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     2 045 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 140 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       980 tis. Kč

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       910 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       395 tis. Kč

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       475 tis. Kč

 
§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     2 200 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                        70 tis. Kč

§ 4352, pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       230 tis. Kč

§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       300 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                        57 tis. Kč

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       350 tis. Kč 

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       200 tis. Kč

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       700 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 750 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       550 tis. Kč

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       310 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       560 tis. Kč

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       260 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       400 tis. Kč

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 205 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 720 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 328 tis. Kč

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       150 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       550 tis. Kč

§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       870 tis. Kč

§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 200 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       480 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 200 tis. Kč

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       230 tis. Kč

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       598 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 410 tis. Kč

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       825 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     2 318 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       100 tis. Kč


- s n i ž u j í

běžné výdaje

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400, ORJ 180                 
o                      830 tis. Kč

- z v y š u j í

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím

§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                 
 o                       350 tis. Kč

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400, ORJ 180                 
 o                       120 tis. Kč

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                 
 o                       200 tis. Kč

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                 
 o                       160 tis. Kč

1495/ZM1418/23          .....             30
6) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
5) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro