Zasedání č. 201701 - 23. zasedání zastupitelstva města Dne 25.01.2017 09:51:56
bod č. 3. - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1487/ZM1418/23          .....             35
1) rozhodlo
navýšit odměny neuvolněným členům zastupitelstva za 
výkon funkce o 4% z aktuální výše odměn se 
zaokrouhlením odměny na celé stokoruny a stanovit je včetně 
pravidel pro sčítání jednotlivých odměn s 
účinností od 1.2.2017 následovně:

a) člen zastupitelstva - základní odměna 1721 Kč+příplatek 
879 Kč, tj. celkem 2600 Kč

b) člen rady - základní odměna 5 600 Kč

c)předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - 
základní odměna 4 900 Kč

d) člen výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní 
odměna 3 500 Kč

e) příplatek podle počtu obyvatel ve výši 879 Kč se 
poskytuje pouze za 1 funkci uvedenou pod písmenem b) - d) v 
uvedeném pořadí,přičemž sčítání 
jednotlivých odměn se omezuje takto:

a) odměna za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady se zahrnuje 
do celkové měsíční odměny ve všech 
případech,

b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou 
nejvyšších funkcí,

c) nesčítají se odměny za výkon funkce předsedy 
výboru (komise) a člena téhož výboru (komise).
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro