Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:57:11
bod č. 57. - Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1470/ZM1418/22          .....             32
1) projednalo
nabídku na využití předkupního práva podle § 
101 zákona č. 183/2006 Sb k pozemkům parc.č. 3153/4, parc.č. 3153/7, 
parc.č. 341/9, parc.č. 341/16, parc.č. 341/17, parc.č. 341/43, parc. č. 341/44 
a parc.č. 341/45 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve 
vlastnictví společnosti CTP Invest, spol. s r.o. se sídlem 
Central Trade Park D1 1571, Humpolec 39601, IČO 26166453

1470/ZM1418/22          .....             32
2) rozhodlo
nevyužít předkupní právo podle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb k pozemkům parc.č. 3153/4, parc.č. 3153/7, parc.č. 341/9, parc.č. 
341/16, parc.č. 341/17, parc.č. 341/43, parc. č. 341/44 a parc.č. 341/45 v 
k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti CTP 
Invest, spol. s r.o. se sídlem Central Trade Park D1 1571, Humpolec 
39601, IČO 26166453

1470/ZM1418/22          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 1913/7 ostatní 
plocha, jiná plocha v k.ú. Svinov, obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro