Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:55:50
bod č. 56. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1469/ZM1418/22          .....             32
1) rozhodlo
o záměru prodat jednotky ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 
obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto 
jednotkám příslušející 
spoluvlastnické podíly na společných částech budovy

- č.p. 3030 a na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce 
Bělský Les, obec Ostrava, a to:

     Číslo b.j.       podíl na spol.   typ jednotky
                        částech domu
                           a pozemku

	3030/1        3517/321998   bytová jednotka
	3030/2        5563/321998   bytová jednotka
	3030/3        5741/321998   bytová jednotka
	3030/4        5327/321998   bytová jednotka
	3030/5        5378/321998   bytová jednotka
	3030/6        5519/321998   bytová jednotka
	3030/7        5516/321998   bytová jednotka
	3030/8        5480/321998   bytová jednotka
	3030/9        5891/321998   bytová jednotka
	3030/10       3407/321998   bytová jednotka
	3030/11       5689/321998   bytová jednotka
	3030/12       5736/321998   bytová jednotka
	3030/13       5471/321998   bytová jednotka
	3030/14       5589/321998   bytová jednotka
	3030/15       5748/321998   bytová jednotka
	3030/16       5521/321998   bytová jednotka
	3030/17       5973/321998   bytová jednotka
	3030/18       7210/321998   bytová jednotka
	3030/19       3570/321998   bytová jednotka
	3030/20       5786/321998   bytová jednotka
	3030/21       5756/321998   bytová jednotka
	3030/22       5625/321998   bytová jednotka
	3030/23       5533/321998   bytová jednotka
	3030/24       5782/321998   bytová jednotka
	3030/26       5526/321998   bytová jednotka
	3030/27       7100/321998   bytová jednotka
	3030/28       3554/321998   bytová jednotka
	3030/29       5798/321998   bytová jednotka
	3030/30       5755/321998   bytová jednotka
	3030/31       5525/321998   bytová jednotka
	3030/32       5583/321998   bytová jednotka
	3030/33       5838/321998   bytová jednotka
	3030/34       5715/321998   bytová jednotka
	3030/35       5645/321998   bytová jednotka
	3030/36       7132/321998   bytová jednotka
	3030/37       3587/321998   bytová jednotka
	3030/38       5730/321998   bytová jednotka
	3030/39       5688/321998   bytová jednotka
	3030/40       5529/321998   bytová jednotka
	3030/41       5601/321998   bytová jednotka
	3030/42       5800/321998   bytová jednotka
	3030/43       5799/321998   bytová jednotka
	3030/44       5641/321998   bytová jednotka
	3030/45       7134/321998   bytová jednotka
	3030/46       3652/321998   bytová jednotka
	3030/47       5548/321998   bytová jednotka
	3030/48       5480/321998   bytová jednotka
	3030/49       5422/321998   bytová jednotka
	3030/50       5449/321998   bytová jednotka
	3030/51       5822/321998   bytová jednotka
	3030/52       5616/321998   bytová jednotka
	3030/53       5554/321998   bytová jednotka
	3030/54       7054/321998   bytová jednotka
	3030/102      2018/321998   garáž

- č.p. 3031 a na pozemku parc. č. 287/2, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce 
Bělský Les, obec Ostrava, a to:

       Číslo b.j.      podíl na spol.   typ jednotky
                        částech domu
                            a pozemku

	3031/1         7666/295311   bytová jednotka
	3031/2         5407/295311   bytová jednotka
	3031/3         5650/295311   bytová jednotka
	3031/4         5422/295311   bytová jednotka
	3031/5         5429/295311   bytová jednotka
	3031/6         5493/295311   bytová jednotka
	3031/7         5491/295311   bytová jednotka
	3031/8         3955/295311   bytová jednotka
	3031/9         7816/295311   bytová jednotka
	3031/10       5544/295311   bytová jednotka
	3031/11       5642/295311   bytová jednotka
	3031/12       5460/295311   bytová jednotka
	3031/13       5528/295311   bytová jednotka
	3031/14       5577/295311   bytová jednotka
	3031/15       5510/295311   bytová jednotka
	3031/16       3886/295311   bytová jednotka
	3031/17       7760/295311   bytová jednotka
	3031/18       5811/295311   bytová jednotka
	3031/19       5672/295311   bytová jednotka
	3031/20       5569/295311   bytová jednotka
	3031/21       5618/295311   bytová jednotka
	3031/22       5804/295311   bytová jednotka
	3031/23       5856/295311   bytová jednotka
	3031/24       4009/295311   bytová jednotka
	3031/25       7890/295311   bytová jednotka
	3031/26       5747/295311   bytová jednotka
	3031/27       5749/295311   bytová jednotka
	3031/28       5630/295311   bytová jednotka
	3031/29       5676/295311   bytová jednotka
	3031/30       5900/295311   bytová jednotka
	3031/31       5804/295311   bytová jednotka
	3031/32       4091/295311   bytová jednotka
	3031/33       7876/295311   bytová jednotka
	3031/34       5700/295311   bytová jednotka
	3031/35       5744/295311   bytová jednotka
	3031/36       5548/295311   bytová jednotka
	3031/37       5573/295311   bytová jednotka
	3031/38       5753/295311   bytová jednotka
	3031/39       5673/295311   bytová jednotka
	3031/40       4095/295311   bytová jednotka
	3031/41       7888/295311   bytová jednotka
	3031/42       5582/295311   bytová jednotka
	3031/43       5531/295311   bytová jednotka
	3031/44       5460/295311   bytová jednotka
	3031/45       5441/295311   bytová jednotka
	3031/46       5527/295311   bytová jednotka
	3031/47       5533/295311   bytová jednotka
	3031/48       3969/295311   bytová jednotka

- č.p. 3034 a na pozemku parc. č. 126/8, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce 
Bělský Les, obec Ostrava, a to:


     Číslo b.j.       podíl na spol.   typ jednotky
                        částech domu
                           a pozemku

	3034/1         7891/121257   bytová jednotka
	3034/2         8221/121257   bytová jednotka
	3034/3         6302/121257   bytová jednotka
	3034/4         3336/121257   bytová jednotka
	3034/5         8016/121257   bytová jednotka
	3034/6         6302/121257   bytová jednotka
	3034/7         3336/121257   bytová jednotka
	3034/8         8016/121257   bytová jednotka
	3034/9         6376/121257   bytová jednotka
	3034/10       3336/121257   bytová jednotka
	3034/11       8053/121257   bytová jednotka
	3034/12       6376/121257   bytová jednotka
	3034/13       3336/121257   bytová jednotka
	3034/14       8053/121257   bytová jednotka
	3034/15       7149/121257   bytová jednotka
	3034/16       3628/121257   bytová jednotka
	3034/17       8731/121257   bytová jednotka

- č.p. 3035 a na pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce 
Bělský Les, obec Ostrava, a to:

     Číslo b.j.       podíl na spol.   typ jednotky
                        částech domu
                           a pozemku

	3035/1         8640/212626   bytová jednotka
	3035/2         10125/212626  bytová jednotka
	3035/3         3528/212626   bytová jednotka
	3035/4         8100/212626   bytová jednotka
	3035/5         8525/212626   bytová jednotka
	3035/6         9449/212626   bytová jednotka
	3035/7         3590/212626   bytová jednotka
	3035/8         3545/212626   bytová jednotka
	3035/9         6260/212626   bytová jednotka
	3035/10       8525/212626   bytová jednotka
	3035/11       9895/212626   bytová jednotka
	3035/12       3590/212626   bytová jednotka
	3035/13       3527/212626   bytová jednotka
	3035/14       6260/212626   bytová jednotka
	3035/15       8626/212626   bytová jednotka
	3035/16       9860/212626   bytová jednotka
	3035/17       3590/212626   bytová jednotka
	3035/18       3545/212626   bytová jednotka
	3035/19       6333/212626   bytová jednotka
	3035/20       9869/212626   bytová jednotka
	3035/21       9547/212626   bytová jednotka
	3035/22       3590/212626   bytová jednotka
	3035/23       3529/212626   bytová jednotka
	3035/24       6333/212626   bytová jednotka
	3035/25       12044/212626  bytová jednotka
	3035/27       3892/212626   bytová jednotka
	3035/28       7141/212626   bytová jednotka

- č.p. 3036 a na pozemku parc. č. 126/12, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce 
Bělský Les, obec Ostrava, a to:

     Číslo b.j.       podíl na spol.   typ jednotky
                       částech domu
                          a pozemku

	3036/1        6294/99476    bytová jednotka
	3036/2        2979/99476    bytová jednotka
	3036/3        6761/99476    bytová jednotka
	3036/4        6379/99476    bytová jednotka
	3036/5        3348/99476    bytová jednotka
	3036/6        8047/99476    bytová jednotka
	3036/7        6379/99476    bytová jednotka
	3036/8        3348/99476    bytová jednotka
	3036/9        8047/99476    bytová jednotka
	3036/10       6379/99476    bytová jednotka
	3036/11       3348/99476    bytová jednotka
	3036/12       8047/99476    bytová jednotka
	3036/13       7153/99476    bytová jednotka
	3036/14       3628/99476    bytová jednotka
	3036/15       8708/99476    bytová jednotka

- č.p. 3037 a na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce 
Bělský Les, obec Ostrava, a to:

     Číslo b.j.       podíl na spol.   typ jednotky
                       částech domu
                           a pozemku

	3037/1        7725/103453   bytová jednotka
	3037/2        3313/103453   bytová jednotka
	3037/3        4949/103453   bytová jednotka
	3037/4        7787/103453   bytová jednotka
	3037/6        6587/103453   bytová jednotka
	3037/7        7787/103453   bytová jednotka
	3037/8        3360/103453   bytová jednotka
	3037/9        6587/103453   bytová jednotka
	3037/10       7793/103453   bytová jednotka
	3037/11       3360/103453   bytová jednotka
	3037/12       6589/103453   bytová jednotka
	3037/13       8275/103453   bytová jednotka
	3037/14       3629/103453   bytová jednotka
	3037/15       7510/103453   bytová jednotka

- č.p. 3038 a na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce 
Bělský Les, obec Ostrava, a to:

    Číslo b.j.       podíl na spol.   typ jednotky
                       částech domu
                          a pozemku

	3038/1        7886/99379    bytová jednotka
	3038/2        8024/99379    bytová jednotka
	3038/4        3336/99379    bytová jednotka
	3038/5        8012/99379    bytová jednotka
	3038/6        6300/99379    bytová jednotka
	3038/7        3336/99379    bytová jednotka
	3038/8        8012/99379    bytová jednotka
	3038/9        6373/99379    bytová jednotka
	3038/10       3336/99379    bytová jednotka
	3038/11       8042/99379    bytová jednotka
	3038/12       7130/99379    bytová jednotka
	3038/13       3626/99379    bytová jednotka
	3038/14       9041/99379    bytová jednotka

- č.p. 3039 a na pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce 
Bělský Les, obec Ostrava, a to:

     Číslo b.j.       podíl na spol.   typ jednotky
                        částech domu
                           a pozemku

	3039/1        8968/174204   bytová jednotka
	3039/2        3732/174204   bytová jednotka
	3039/3        6176/174204   bytová jednotka
	3039/4        3314/174204   bytová jednotka
	3039/5        6243/174204   bytová jednotka
	3039/6        8479/174204   bytová jednotka
	3039/7        9718/174204   bytová jednotka
	3039/8        5158/174204   bytová jednotka
	3039/9        6283/174204   bytová jednotka
	3039/10       9202/174204   bytová jednotka
	3039/11       9709/174204   bytová jednotka
	3039/12       5158/174204   bytová jednotka
	3039/13       6283/174204   bytová jednotka
	3039/14       9954/174204   bytová jednotka
	3039/15       3796/174204   bytová jednotka
	3039/16       5845/174204   bytová jednotka
	3039/17       5147/174204   bytová jednotka
	3039/18       6284/174204   bytová jednotka
	3039/19       11950/174204  bytová jednotka
	3039/20       6103/174204   bytová jednotka
	3039/21       7185/174204   bytová jednotka

a to jednotlivě zájemcům, kteří na základě smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní a smlouvy o budoucí smlouvě 
nájemní složili zálohu na kupní cenu bytové 
jednotky, případně zájemcům na které byly postoupeny 
práva a povinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 
smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

1469/ZM1418/22          .....             32
2) rozhodlo
o záměru prodat jednotky ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 
obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto 
jednotkám příslušející 
spoluvlastnické podíly na společných částech budovy 
a pozemku:

	č.p. 3030 na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a 
nádvoří, týká se bytové jednotky č. 3030/25, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu a 
pozemku ve výši 5607/321998
	č.p. 3037 na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a 
nádvoří, týká se bytové jednotky č. 3037/5, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu a 
pozemku ve výši 3360/103453
	č.p. 3038 na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha a 
nádvoří týká se bytové jednotky č. 3038/3, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu a 
pozemku ve výši 6300/99379
	č.p. 3035 na pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha a 
nádvoří, týká se nebytové jednotky 3035/107, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu a 
pozemku ve výši 6815/212626
	č.p. 3039 na pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha a 
nádvoří, týká se nebytové jednotky 3039/106, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu a 
pozemku ve výši 11861/174204 

vše v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, 
obec Ostrava, a to jednotlivě, a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 6)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro