Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:53:47
bod č. 55. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1468/ZM1418/22          .....             32
1) rozhodlo
prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:

- pozemek parc.č. 312, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. 
vyb. (trafostanice TS OS 9060)

- pozemek parc.č. 314, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. 
vyb. (trafostanice TS OS 9058)

- pozemek parc.č. 110/55, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
tech. vyb. (trafostanice TS OS 8620)

společnosti

ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 29 035, za sjednanou celkovou 
kupní cenu 990.843,20 Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 18 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Zdržel se
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro