Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:38:26
bod č. 50. - Návrh koupit věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava v rámci stavby "Ostravské muzeum městské hromadné dopravy"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1463/ZM1418/22          .....             32
1) rozhodlo
koupit níže uvedené věci včetně všech jejich součástí a příslušenství, a to:- 
pozemek p.č.st. 174/1 včetně stavby bez čp/če, výroba (objekt dílny), která je 
součástí tohoto pozemku- pozemek p.č.st. 174/2 včetně stavby bez čp/če, výroba 
(objekt prodejny a dílny), která je  součástí tohoto pozemku- pozemek p.č.st. 
174/3 včetně stavby bez čp/če, výroba (objekt skladu), která je součástí tohoto 
pozemku- pozemek p.č.st. 2009/2 včetně stavby bez čp/če, garáž, která je 
součástí tohoto pozemku- pozemek p.p.č. 402/3- pozemek p.p.č. 402/4- pozemek 
p.p.č. 1150vše včetně veškerých dalších součástí shora neuvedených a veškerého 
příslušenství
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
od: pana XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX
za kupní cenu dle aktuálního znaleckého posudku č. 729-37/2016 ze dne 9.11.2016 
v celkové výši 19.931.000,- Kč
 a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro