Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:28:48
bod č. 49. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky a v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1462/ZM1418/22          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci, a to pozemky v k.ú. 
Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, uvedené v příloze č. 
2/4 materiálu

od vlastníka:

Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO 277 69 143

za celkovou sjednanou cenu ve výši 14.236.400,00 Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

1462/ZM1418/22          .....             32
2) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, a to pozemky:

p.č.st. 1275
p.č.st. 1279
p.p.č. 151/37
p.č.st. 1117 
p.p.č. 184/31
p.č.st. 1122
p.č.st. 1123
p.p.č.  67/4
p.p.č.  67/8
p.p.č.  97/6
p.p.č.  227/59
p.p.č.  199/14
p.p.č.  673/21

od vlastníka:

Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO 277 69 143

za celkovou sjednanou cenu ve výši 3.840.680,00 Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.5 
předloženého materiálu

1462/ZM1418/22          .....             32
3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v 
bodu 1) a v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Otravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, za podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) a 
v bodu 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude 
do svého vlastnictví 

1462/ZM1418/22          .....             32
4) rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodu 1) a v bodu 2) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Otravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) a v bodu 2) 
tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví 
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro