Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:28:20
bod č. 48. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita ul. Fričova), a návrh koupit pozemky v k. ú. Hošťálkovice (lokalita ul. Postranní), obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1461/ZM1418/22          .....             32
1) rozhodlo
koupit- část pozemku p.p.č. 491/64 o výměře 249 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 885-58/2016 vyhotoveného pro 
k. ú. Nová Ves u Ostravy, označena jako pozemek p.p.č. 491/78 v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava,
od pana Bc. XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXX XXXX XXX XX 
XXXXXXXXXX
za sjednanou kupní cenu ve výši 127.000,- Kča uzavřít kupní smlouvu dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu

1461/ZM1418/22          .....             32
2) rozhodlo
koupit

pozemek parc. č. 4/7
pozemek parc. č. 4/8
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava,

od společnosti PS - Reality, s.r.o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, 
Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ 700 30, IČO 267 83 649

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 166.440,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro