Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:27:15
bod č. 46. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ (lokalita ul. Syllabova)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1459/ZM1418/22          .....             32
1) rozhodlo
směnit

- část pozemku p.p.č. 485/1 o výměře 620 m2 v k. ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 
Vítkovice, která je dle geometrického plánu č. 
1982-76/2016 označena jako pozemek p.p.č. 485/4 v k. ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Vítkovice

za

- část pozemku p.p.č. 487/11 o výměře 258 m2 v k. ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví právnické 
osoby, která je dle geometrického plánu č. 1982-76/2016 
označena jako pozemek p.p.č. 487/16 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava,

a

- část pozemku p.p.č. 487/11 o výměře 88 m2 v k. ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví právnické 
osoby, která je dle geometrického plánu č. 1982-76/2016 
označena jako pozemek p.p.č. 487/17 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava,

a

- část pozemku p.p.č. 487/13 o výměře 183 m2 v k. ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví právnické 
osoby, která je dle geometrického plánu č. 1982-76/2016 
označena jako pozemek p.p.č. 487/18 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava,

a

- část pozemku p.p.č. 487/13 o výměře 87 m2 v k. ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví právnické 
osoby, která je dle geometrického plánu č. 1982-76/2016 
označena jako pozemek p.p.č. 487/19 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava,

ve vlastnictví společnosti Alzheimercentrum Admin, s.r.o., se 
sídlem Velvarská 1650/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 290 10 
225

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu,
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro