Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:25:19
bod č. 29. - Návrh koupit pozemek p.p.č. 23/22, k.ú. Muglinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1455/ZM1418/22          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 23/22, 
od podílových spoluvlastníků:
- XXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3)- XXXXXX XXXXXXXXX, 
rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
(spoluvlastnický podíl ve výši 3/6)- XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/6)
za cenu obvyklou ve výši 268.860,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1455/ZM1418/22          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

1455/ZM1418/22          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, za podmínky, že pozemek uvedený v bodu 1) tohoto 
usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro