Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 12:59:11
bod č. 41. - Souhlas s přípravou realizace investičních akcí v areálu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace a způsobem jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava v roce 2017.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1434/ZM1418/22          .....             30
1) schvaluje
přípravu realizace níže uvedených investičních 
akcí v areálu Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162 a způsob jejich 
financování z rozpočtu statutárního města Ostrava v 
roce 2017 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 
předloženého materiálu. Jedná se o 
následující akce:

1. Realizace opravy vodovodu včetně přípojek v areálu MNO včetně 
zpracování PD (projektová dokumentace)

2. Zajištění vypracování projektových 
dokumentací na rekonstrukci celého chirurgického 
oddělení a oddělení ARO v monobloku E2 – E4

3. Zpracování investičního záměru na rekonstrukci 
IT infrastruktury II. etapy

4. Energetické úspory MNO

- Centrální sklad / sklad oddělení 
zásobování

- Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO

- LDN (léčebna dlouhodobě nemocných)

- Pavilony E1 a E3

5.  Stavební úpravy v pavilonu H2

- Zřízení metabolické JIP – pro 
poskytování dlouhodobé intenzivní 
ošetřovatelské péče

- Zřízení nové chráněné 
únikové cesty v pavilonu H1 a H2
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro