Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 16:04:26
bod č. 60. - Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám 25 příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1376/ZM1418/20          .....             29
1) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov 
Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
2) schvaluje
dodatek č. 3 kde zřizovací listině právnické osoby Domov 
Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
3) schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Domov 
pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, 
příspěvková organizace dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
4) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov 
Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
5) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov 
Korýtko, příspěvková organizace dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
6) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov 
Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
7) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov 
Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy č. 
7 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
8) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domov pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy 
č. 8 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
9) schvaluje
dodatek č.7 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
10) schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Divadlo 
loutek Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
11) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace dle 
přílohy č. 11 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
12) schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna 
města Ostravy, příspěvková organizace dle přílohy č. 12 
předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
13) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 
dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
14) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, 
příspěvková organizace dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
15) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková 
organizace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
16) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace dle 
přílohy č. 16 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
17) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, 
příspěvková organizace dle přílohy č. 17 
předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
18) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 
příspěvková organizace dle přílohy č. 18 
předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
19) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, 
příspěvková organizace dle přílohy č. 19 
předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
20) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Dům 
dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková 
organizace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
21) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková 
organizace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
22) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace dle 
přílohy č. 22 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
23) schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace dle 
přílohy č. 23 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
24) schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby 
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace dle 
přílohy č. 24 předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
25) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO 
Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy č. 25 
předloženého materiálu

1376/ZM1418/20          .....             29
26) stanoví,
že dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací dle bodu 1) až 25) tohoto usnesení 
podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem 
Macurou, MBA, náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta 
Vozňáková, Ph.D.
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Nepřítomen Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro