Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 15:05:13
bod č. 58. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1373/ZM1418/20          .....             33
1) rozhodlo
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací 
z Fondu pro děti ohrožených znečištěním 
ovzduší na realizaci ozdravných pobytů v období od 
01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 ve výši:

	60.000 Kč právnické osobě: Dětský diagnostický 
ústav, základní škola a školní 
jídelna, Bohumín - Šunychl 463, příspěvková 
organizace, IČO: 62331264, se sídlem 73581 Bohumín - 
Šunychl, Šunychelská 463 pro odloučené 
pracoviště Ostrava, Hájkova 8, 702 00 Ostrava-Přívoz dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové 
zprávy a
	354.000 Kč právnické osobě: Gymnázium, 
základní škola a mateřská škola Hello 
s.r.o., IČO: 26829690, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Bystřinova 90/5, 
PSČ 70030 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a 
důvodové zprávy

1373/ZM1418/20          .....             33
2) rozhodlo
na straně statutárního města Ostravy o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší s právnickou osobou:

	Dětský diagnostický ústav, základní 
škola a školní jídelna, Bohumín - 
Šunychl 463, příspěvková organizace, IČO: 62331264, se 
sídlem 73581 Bohumín - Šunychl, Šunychelská 
463 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 
předloženého materiálu a
	Gymnázium, základní škola a mateřská 
škola Hello s.r.o., IČO: 26829690, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, 
Bystřinova 90/5, PSČ 70030 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy 
č. 4 předloženého materiálu

1373/ZM1418/20          .....             33
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1010, ORJ 120 ................................. o 126 tis. Kč

- snižují neinvestiční transfery cizím 
příspěvkovým organizacím
§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 .................... o 228 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - právnickým osobám
§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 .................... o 354 tis. Kč

1373/ZM1418/20          .....             33
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval