Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 15:00:36
bod č. 56. - Návrh na vyhlášení soutěže "O návrh revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1371/ZM1418/20          .....             34
1) rozhodlo
schválit podmínky otevřené anonymní 
architektonicko-urbanistické soutěže "O návrh revitalizace 
veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě" dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

1371/ZM1418/20          .....             34
2) rozhodlo
vyhlásit otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž 
"O návrh revitalizace veřejného prostoru ulice 
Umělecká v Ostravě" v měsíci listopadu, za podmínky, 
že do data vyhlášení bude udělen souhlas České 
komory architektů se zněním soutěžních podmínek

1371/ZM1418/20          .....             34
3) ukládá
radě města 
zapracovat nepodstatné připomínky v případě 
jejich vznesení soutěžní porotou nebo Českou komorou  architektů 
 do soutěžních podmínek dle bodu 1) tohoto usnesení, 
které se netýkají předmětu a účelu této 
soutěže

1371/ZM1418/20          .....             34
4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi, 
aby zajistil prostřednictvím ÚHA a SŘ organizaci otevřené 
anonymní architektonicko-urbanistické soutěže "O 
návrh revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecká v 
Ostravě"
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 32 Proti: 2 Zdržel se: 13 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 6)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 7)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro