Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:39:20
bod č. 54. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava městskému obvodu Stará Bělá
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1366/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému 
obvodu Stará Bělá, a to:
- pozemek parc.č. 3117/2- pozemek parc.č. 3117/3, jehož součástí je stavba č.p. 
1066, občanská vybavenost 

1366/ZM1418/20          .....             32
2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v 
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 
odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to:

- pozemek parc.č. 3117/2
- pozemek parc.č. 3117/3, jehož součástí je stavba č.p. 1066, 
občanská vybavenost

1366/ZM1418/20          .....             32
3) rozhodlo
označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. (1), 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění, a to:

- pozemek parc.č. 3117/2
- pozemek parc.č. 3117/3, jehož součástí je stavba č.p. 1066, 
občanská vybavenost 
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro