Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:30:25
bod č. 45. - Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým věcem v k. ú. Poruba a návrh na uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky k nemovitým věcem v k. ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1357/ZM1418/20          .....             32
1) projednalo
žádost spoluvlastníků nemovitých věcí:

pozemků parcela č. 291 a parcela č. 293, oba v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava

o spolupráci dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

a nabídku spoluvlastníků z předkupního práva dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu v intencích 
Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného 
předkupního práva ev. č. 3170/2015/MJ ze dne 21.12.2015

1357/ZM1418/20          .....             32
2) rozhodlo
o nevyužití nabídky z předkupního práva dle bodu 1) 
tohoto usnesení a o uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o 
úpravě práv a povinností mezi jejími 
účastníky dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, a to mezi:

statutárním městem Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

a

manžely
Ing. Karel Hlaváček, Ph.D., rok narození 1974
Ing. Hana Hlaváčková, rok narození 1974
oba bydliště: Komenského č.p. 629/14, Ostrava – Poruba

a

Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D., rok narození 1974
bydliště: Bystřinova čp. 90/5, Ostrava – Hrabůvka

a

společností Gymnázium, základní škola a 
mateřská škola Hello, s.r.o., IČO: 268 29 690
Ostrava – Hrabůvka, Bystřinova 90/5, PSČ 700 30
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval