Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:28:02
bod č. 26. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, v k.ú. Vítkovice a v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1353/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v 
k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:

- pozemek parc.č. 201/2
- pozemek parc.č. 201/3

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1353/ZM1418/20          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 521/6 v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřený městskému 
obvodu Vítkovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit 

1353/ZM1418/20          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 439/17 v k.ú. Proskovice, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřený městskému obvodu Proskovice

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit   
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro