Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:27:05
bod č. 24. - Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1351/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo
prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou 
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

pozemek parc.č. 1654/496

společnosti Ostrava Business Park s.r.o., sídlo Nádražní 
344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 242 56 625, za sjednanou 
kupní cenu 232 360,00 Kč + DPH ve výši 48 795,60 Kč, tj. 
celkem 281 155,60 Kč s tím, že Ostrava Business Park s.r.o. 
uhradí statutárnímu městu Ostrava náklady na 
zpracování znaleckého posudku ve výši 800,00 
Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1/4 
předloženého materiálu

1351/ZM1418/20          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci, a to:

pozemek p.p.č. 8/9
pozemek p.p.č. 465/64
pozemek p.p.č. 465/65
pozemek p.p.č. 465/66
pozemek p.p.č. 508/15
pozemek p.p.č. 509/22
pozemek p.p.č. 509/24
pozemek p.p.č. 614/5
pozemek p.p.č. 624/2
pozemek p.p.č. 624/3
všechny v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků

1351/ZM1418/20          .....             32
3) rozhodlo
označit nemovité věci, a to:

pozemek p.p.č. 8/9
pozemek p.p.č. 465/64
pozemek p.p.č. 465/65
pozemek p.p.č. 465/66
pozemek p.p.č. 508/15
pozemek p.p.č. 509/22
pozemek p.p.č. 509/24
pozemek p.p.č. 614/5
pozemek p.p.č. 624/2
pozemek p.p.č. 624/3
všechny v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro