Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:25:42
bod č. 21. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Hrušov, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1348/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat:

- pozemek parc.č. 1149/1 ostatní plocha
- pozemek parc.č. 1149/2 zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1348/ZM1418/20          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat:
- pozemek parc.č. 1202/39 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 1202/67 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 1202/81 ostatní plocha,
vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1348/ZM1418/20          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města neprodat:
- pozemek parc.č. 2219/1 ostatní plocha, v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava

1348/ZM1418/20          .....             32
4) rozhodlo
o záměru města neprodat:
- část pozemku parc.č. 1774 o výměře 479 m2 v k.ú 
Kunčičky, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Slezská Ostrava,

která je dle geometrického plánu č. 770-18/2013 
vyhotoveného pro k.ú. Kunčičky,

označena jako pozemek parc.č. 1774/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro