Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:22:54
bod č. 17. - Návrh koupit pozemek p.p.č. 677/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek p.p.č. 677/2 městskému obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1344/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 677/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
z podílového spoluvlastnictví
- XXXXX XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXX X  (podíl ve výši 1/6)- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX  (podíl ve výši 1/3)- XXXXXX XXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX  (podíl ve výši 
1/6)- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXXXXX XXXX XXX 
XXXXXXXXX XXXXXX  (podíl ve výši 1/3)   
za  sjednanou kupní cenu ve výši 89.690,- Kč, přičemž-XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 
obdrží částku 14.948,- Kč- XXXXXXXXX XXXXXXXXX obdrží částku 29.897,- 
Kč- XXXXXX XXXXXX obdrží částku 14.948,- Kč- XXXXXXXX XXXXXXX obdrží částku  
29.897,- Kč 
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu

1344/ZM1418/20          .....             32
2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 677/2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Ostrava - Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění, za podmínky, že statutární 
město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví

1344/ZM1418/20          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemek p.p.č. 677/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, 
dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro