Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:21:45
bod č. 15. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1342/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 100/73- parc.č. 100/104- parc.č. 100/123
od vlastníka XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou celkem 2.087.040,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1342/ZM1418/20          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 100/123, k.ú. 
Dubina u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví

1342/ZM1418/20          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemek parc.č. 100/123, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro